Het Orgel

Het oudste orgel dat in de archieven van de Sint-Michielskerk aangestipt staat dateert van 1392. Er stonden er toen zelfs twee, een groot en een positief.

Ze moeten er al veel vroeger gestaan hebben en worden in dit jaar als een normaal verschijnsel in de rekeningen genoteerd.

In 1438 wordt meester Pietere de orghelmakere betaald « van beede de orghelen te accordeerene ende te zuverne de pipen van den ghestove ». Hij moet dus toen ook twee orgels stemmen en de pijpen ontstoffen.

Verder komen in de historie van het orgel namen voor als:

Meester Cornelis de Moor, die we in de St. Walburgakerk te Oudenaarde aantreffen in 1530-40, met opdracht een orgel te bouwen dat nog groter en schoner zou zijn dan dit in de Sint-Michielskerk te Gent.

Heynderick Sagtmoortele in 1556

Chaerles Blancquaert in 1560-76

Crispijn Carlier in 1596.

Het zijn allen beroemde figuren uit de orgelbouwkunst in die periode, evenals onderstaande personen:

Matthias Langhedul in 1609,

Gheert Medaert in 1632,

Pieter vander Haghen in 1634

Robert Gordon in 1644-48

Jean de Roijere in 1662,

Nicolas van Roij 1662

Nicolas Langlee of Langlet in 1674

Pieter Middaert in 1684.

In de XVIIIe eeuw zijn het:

J.B. de Forceville 1705

Pieter van Peteghem in 1746-61

In de 19e eeuw, 1817 Petrus de Volder

Evarist Lovaert 1864.

Het nieuwe orgel van 1817 werd met grote luister ingehuldigd. Uit die periode dateert vermoedelijk de huidige orgelkast van zekere Mr Velleman meester-schrijnwerker, maar vooral schrijnwerker.

In de XXe eeuw vinden we de namen van twee Gentse orgelbouwers J. Vergaert en Deprez.

Intussen is het orgel door de knieën gegaan en krijgt Jules Anneessens uit Menen in 1940 opdracht er een nieuwe te bouwen.

Maar de oorlog stelt een einde aan de werkzaamheden. Zijn zoon Paul Anneessens voert het gewijzigd project uit na de oorlog, 1951.

De bedoeling was een orgel van 47 spelen of registers te bouwen, maar wegens financiële moeilijkheden beperkt men zich tot 36 spelen. Het is daarbij gebleven.

Het orgel werd in 1951 ingespeeld door G. Verschraegen, organist van de Gentse kathedraal.

Het St Ceciliabeeld dat bovenop het orgel geplaatst werd is vermoedelijk gesneden door Frans Gyselbrecht gezeid van Bevere te Gent die het gemaakt heeft voor het Gregoriaans Seminarie of Choraelhuys in 1735.

©2019 Cultuur In Kerken. All Rights Reserved.